به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       
چهارمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 25 اردیبهشت 1396 استان گیلان