به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       

عضویت ها

 


                                1.  سازمان صنعت ، معدن و تجارت

                                2.  اداره کل دامپزشکی

                                3.  تعاونی تولید کنندگان سوسیس و کالباس وطن

                                4.  انجمن فرآورده های گوشتی

                                5.  گمرک جمهوری اسلامی ایران

                                6.  معاونت غذا و دارو

                                7.  اداره نظارت بر مواد غذایی بهداشت و دارو

                                8.  اتاق بازرگانی (ایران و آلمان ) (ایران و افغانستان )