به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       

چارت سازمانی


 


مدیر عامل :
دکتر محمد تقی میرزایی

رئیس هیئت
مدیره:
اکبر محمد علیزاده رستگار

مدیر کارخانه:
مهران محمد علیزاده رستگار

مدیر اداری-فنی و تاسیسات:
مهندس امید محمودزاده


مدیر مالی:
بهمن قربانی

مدیر تولید و مسئول واحد R&D:
مهندس مهدی حسین آبادی

مدیر بازرگانی:
بهمن عالمی

مدیر فروش:
ساسان میربستانی

مدیر کنترل کیفی، آزمایشگاه همکار و تضمین کیفیت:
دکتر سیده مریم ابراهیمی

مسئولین فنی:
دکتر سیده مریم ابراهیمی
دکتر محمد موثقی

  مسئول انبار
:
 رسول داوری