به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       

چارت سازمانیمدیرعامل :

محمدتقی میرزائی

Managing  Director :

MOHAMMAD TAGHI  MIRZAEI

رئیس هیآت مدیره :

اکبر محمدعلیزاده رستگار

Shareholder  and  Chairman of  the   board:

AKBAR  MOHAMMADALIZADEH  RASTGAR

مهران محمدعلیزاده رستگار

Shareholder   and  vice  Chairman:

MEHRAN  MOHAMMADALIZADEH  RASTGAR

فنی و تأسیسات :

امید محمودزاده

Administrative, Technical and Installations Manager:

OMID  MAHMOUDZADEH

مدیر مالی :

بهمن قربانی

Financial  Manager :

BAHMAN  GHORBANI

مهدی حسین آبادی

Production   &   R&D   Manager :

MAHDI  HOSSEINABADI

مدیر کنترل‌کیفی ، آزمایشگاه همکار و تضمین کیفیت :

سیده مریم ابراهیمی

Quality Control Manager :

SEYEDEH  MARYAM   EBRAHIMI

مدیر فروش :

ساسان میربستانی

Sales  Manager :

SASAN  MIRBOSTANI

مدیر تعمیرات و نگهداری :

پویان میرزایی ویشکایی

Maintenance   Manager :

POUYAN  MIRZAEI VISHKAEI

مدیر بازرگانی :

بهمن عالمی

Business  Manager :

BAHMAN  ALAMI

مسئولین فنی :

سیده مریم ابراهیمی

محمد موثقی

Technical   Manager :

SEYEDEH  MARYAM   EBRAHIMI

MOHAMMAD MOVASEGHI

مسئول انبارها :

 رسول داوری

Warehouse Manager :

RASOOL  DAVARI