به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته(تبریز) 1393/08/01